Συμμετέχοντες 2020

Mountain Bike Tihiorace - Short race 16Km (Οι εγγραφές έχουν ανοίξει!)
Mountain Bike Tihiorace - Full race 42Km
(Οι εγγραφές έχουν ανοίξει!)
Αγώνας 10km / Race 10Km (Οι εγγραφές έχουν ανοίξει!)
Αγώνας 20km / Race 20Km (Οι εγγραφές έχουν ανοίξει!)
Αγώνας 30km / Race 30Km(Οι εγγραφές έχουν ανοίξει!)
Marathon 50km – Wolf’s Race (Οι εγγραφές έχουν ανοίξει!)
Tihio Stage Race 100km (Οι εγγραφές έχουν ανοίξει!)
Πορεία 15Km για αθλητές ΑΜΕΑ με χειρήλατο όχημα (Οι εγγραφές έχουν ανοίξει!)
Ultra TihioRace 65 (Οι εγγραφές έχουν ανοίξει!)
X-Ultra TihioRace 165k (Οι εγγραφές έχουν ανοίξει!)
3 UltraSummits TihioRace 215k (Οι εγγραφές έχουν ανοίξει!)