Συμμετέχοντες 2020

Mountain Bike Tihiorace - Short race 16Km (Οι εγγραφές έχουν ανοίξει!)
Mountain Bike Tihiorace - Full race 42Km
(Οι εγγραφές έχουν ανοίξει!)
Αγώνας 10km / Race 10Km (Οι εγγραφές έχουν ανοίξει!)
Αγώνας 20km / Race 20Km (Οι εγγραφές έχουν ανοίξει!)
Αγώνας 30km / Race 30Km(Οι εγγραφές έχουν ανοίξει!)
Marathon 50km – Wolf’s Race (Οι εγγραφές έχουν ανοίξει!)
Tihio Stage Race 100km (Οι εγγραφές έχουν ανοίξει!)
Πορεία 15Km για αθλητές ΑΜΕΑ με χειρήλατο όχημα (Οι εγγραφές έχουν ανοίξει!)