Στην παρακάτω λίστα εμφανίζονται όλοι οι εγγεγραμμένοι αθλητές του αγώνα. 

Με Status "CONFIRMED" εμφανίζονται οι αθλητές που έχουν εξοφλήσει το ποσό του Entry Fee του αγώνα.

Με Status "PENDING" εμφανίζονται οι αθλητές των οποίων εκκρεμεί η εξόφληση του Entry Fee.

 Registrants - 15km πορεία για Αθλητές ΑΜΕΑ με χειρήλατο όχημα

NUM LAST NAME FIRST NAME ΟΜΑΔΑ / TEAM REGISTRATION STATUS
1 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΤΡΕΧΩ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ CONFIRMED
2 ΠΑΠΑΣΙΜΗΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΡΟΜΕΊΣ ΕΛΠΙΔΑΣ CONFIRMED
3 ΠΑΡΣΕΚΙΑΝ /PARSEKIAN AΛΙΣΙΑ/ALICIA ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΛΠΙΔΑΣ CONFIRMED

* Το Registration Status αλλάζει από "PENDING" σε "CONFIRMED" μόλις εμφανιστεί στο σύστημα μας η πληρωμή σας. 

Σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να χρειαστούν 2-3 ημέρες. Σας υπενθυμίζουμε ότι ειδικά για την πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό θα πρέπει να σταλεί ηλεκτρονικά το καταθετήριο στο register@tihiorace.gr.